Szolgáltatás Feltételei- szolgáltatás körülményei

MEGÁLLAPODÁS, mely a foglaló befizetésével létrejön.

egyrészről a Vendég, akinek a foglaló a szolgáltatásra fizetve van, ezen szerződésben, mint Megrendelő

másrészről a Madonna PMU-Art Kft. (székhelye: 1052 Budapest, Régi posta utca 4.), mint Szolgáltató

között sminktetoválás kezelés kapcsán:

1./ Megrendelő az alábbi sminktetoválás kezelést (továbbiakban: beavatkozást) rendeli meg az alábbi feltételek kifejezett tudomásul vételével:

Első alkalom: stílus és karakter elemzés és formaterv készítés

Ezen alkalom többek között magába foglalja az alábbiakat:

Szolgáltató tájékoztatást ad az alábbiakról:

a./ szimmetria szempontjából a bőrtónus, a beidegződött mimika elemzése kiemelt feladat, melyben

b./ a sminktetoválás beavatkozás eredményét, mindig befolyásolják a régi sminktetoválások, különösen

Ezen esetekben a következmények vonatkozásában a Szolgáltató mindennemű felelősségét kizárja.

c./ a sminktetoválás beavatkozás eredményét befolyásolják továbbá az alábbiak:

Mivel ezen tényezőkre a Szolgáltatónak semmilyen befolyása nincs, így ezek okozta következmények vonatkozásában a  Szolgáltató mindennemű felelősségét kizárja.

d./ a b./ pont alattiak kockázata minimalizálható a korábbi tetoválás lézeres radírral eltávolítása esetén, amikor is ezen kezelés az esetek 98 %-ban maradandó mellékhatások nélkül kikoptatja a pigmenteket 1-10 alkalom alatt, és lehetőséget nyújt egy új kívánt eredményű sminktetoválás elkészítéséhez.

Ezen beavatkozás szintén megrendelhető, a két beavatkozásra együttesen kedvezményes ár kérhető. (A szolgáltató által elvégzett lézeres radírozás esetében akkor és csak akkor vállalja Szolgáltató a sminktetoválás elkészítését, ha úgy ítéli, hogy az azzal elért eredmény optimális a sminktetoválás kívánt eredményének eléréséhez.)

Második alkalom: színstabilizáló pigmentálás

Ezen alkalom többek között magába foglalja az alábbiakat:

A második alkalom nem tartalmaz új formaterv kialakítást, vagy a korábbi formaterv átalakításának lehetőségét, ennek esetleges lehetőségéről és ezért fizetendő plusz díjról feleknek külön, előre kell megállapodnia.

További alkalmak:

A 3-5. generációs sminktetoválások újrapigmentálása indokolt lehet sokféle szempont alapján. Ugyanakkor a korábbi, bőrben maradt pigment maradvány a későbbi sminktetováláskor összeadódnak, ezért szintén szükséges lehet 1-2 alkalommal lézeres radírral eltávolításra is az újrapigmentálások kapcsán.

A folyamatosan elegáns és minőségi sminktetoválás eredményének eléréséhez, személyre szabott szakmai ajánlat (további pigmentálás és/vagy lézeres radírozás részleteinek rögzítésével) a második alkalmat követően bármikor kérhető a szolgáltatótól kedvezményes áron, illetve erre a szolgáltató javaslatot is tesz indokolt esetben a második alkalomkor, mely javaslat Megrendelő általi el nem fogadása esetén a tartós és megfelelő eredményért a szolgáltató mindennemű felelősségét kizárja.

További alkalmak esetén plusz díj fizetendő, az első alkalomkor megrendelt beavatkozás ára ezen kezelések megrendelését és árát nem tartalmazza.

2./ Az 1./ pont szerinti beavatkozás a szolgáltatónál írásban rendelhető meg, az előírt foglaló összeg megfizetése mellett és az első alkalom időpontjának rögzítésével.

Az első alkalom időpontja az időpontot megelőzően, egy alkalommal 3 munkanapon belüli módosítás külön díj fizetése nélkül módosítható. Az első alkalomkor fizetendő a megrendelt beavatkozás ára, melybe a foglaló összege beleszámít.

A  3 munkanapon belüli módosítás esetén a foglaló megrendeléskor megjelölt része az időpont módosítással együtt járó díjként kerül elszámolásra, míg a másik, fennmaradó része beleszámít a beavatkozás árába.

Amennyiben a Megrendelő az előreegyeztetett, illetve egyszeri módosítás után nem jelenik meg a Szolgáltatónál, akkor a foglalót a Szolgáltató megtarthatja, az semmilyen jogcímen tőle vissza nem követelhető.

Az első alkalomkor megrendelt szolgáltatás esetében, az akkor fizetett áron túl további ellenérték fizetése nem szükséges, ha az első alkalomtól számított 60 naptári napon belül történt időpont egyeztetés mellett, az első alkalomtól számított 90 napon belül kerül sor a második alkalomra.

Amennyiben az első alkalomtól számított 60 naptári napon túl, de a 80 naptári napon belül érkezik a szolgáltatóhoz a második alkalomra időpont kérelem, akkor a szolgáltatónak jogában áll a kérelem megérkezésétől számított 15 napon belül további díj fizetéstől mentes második alkalmat biztosítani, de ez nem kötelessége.

Minden eddig nem rögzített esetben a második alkalom szolgáltató általi biztosításáért, illetve a korábban megjelölt határidőkön túl elvégzett színstabilizáló pigmentálásért szolgáltató külön, előre rögzített díjat számíthat fel, illetve a második alkalomra vonatkozó kérelmet nem köteles teljesíteni.

A második alkalomra előre egyeztetett időpont előtt 24 órán belüli módosítási kérelmet a szolgáltató nem köteles teljesíteni, 48 és 24 óra közötti, illetve elvállalás esetén a 24 órán belüli módosításért a Szolgáltató plusz, előre közölt díjat számolhat fel a Megrendelő felé.

Amennyiben az előre egyeztetett időpont ellenére, minden előzetes értesítés nélkül, a megrendelő nem jelenik meg a második időpontban, akkor később elvégzésre kerülő második alkalomkor szükséges beavatkozásért a szolgáltató plusz, előre közölt díjat számolhat fel, illetve ilyen esetben a Szolgáltató a második alkalmat nem köteles biztosítani.

A beavatkozás áráról a Szolgáltató a megadott adatokkal állít ki bizonylatot, hacsak Megrendelő nem ad előre meg eltérő vagy speciális igényt a számlázási adatok kapcsán.

3./ Szolgáltató tájékoztatást ad, hogy a sminktetoválás területenként 2-3 óra időtartamot vesz igénybe, az általában két területen végzett munka 4-5 óra.

A Szolgáltató mindent megtesz a kívánt hatás, eredmény elérése érdekében, a kezelési terv a kívánt eredmény szerint szolgáltató szakmai kompetenciájával kerül kialakításra. Amennyiben a kezelési tervet Megrendelő nem fogadja el, joga elállni a szolgáltatástól, ez esetben azonban a Foglaló nem jár vissza. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szervezet biológiai reagáló képességétől valamint az előre nem látható kockázatoktól függően a várható eredmény az átlagostól eltérhet, mely eltérés miatt semmilyen igény, különösen kártérítési a szolgáltatóval szemben nem támasztható. A kezelési terv a kívánt eredmény szerint szolgáltató szakmai kompetencijával kerül kialakításra.

Továbbá tekintettel arra, hogy a beavatkozások eredményének megítélése egyéntől függően rendkívül befolyásolt, a Szolgáltató esztétikai jellegű reklamáció esetére a Szolgáltató mindennemű felelősséget kizárja.

Megrendelő kijelentem, hogy beavatkozás eredményét befolyásoló tényezőket tudomásul veszem, és kifejezetten ezen tényezők megismerése és megértése alapján kérem a beavatkozás elvégzését.

Megrendelő tudomásul veszem, hogy a beavatkozás során, bármikor, amikor a beavatkozást végző személy úgy dönt a Szolgáltatónak joga van a beavatkozást megszakítani, másik időpontban folytatni, ill. végső esetben megtagadni. Ennek tényét az iratokra a szolgáltató köteles feljegyezni a döntés okával együtt (páciens pillanatnyi egészségi állapota, meglévő betegsége, alkoholos, vagy más befolyásoltság, egyéb zavartság, stb). Ezen bejegyzést a Megrendelő jogosult írásban kommentálni.

4./ Megrendelő a beavatkozást követően, a regenerálódás idejére előírt ápolási előírásokat megértettem, azokat vállalom elvégezni, illetve az előírtakról csak saját felelősségemre térek el, de ez eltérésből adódó problémák (a feláztatás, kapargatás, UV hatás tönkre teheti az eredményt), szövődmények esetére tudomásul veszem, hogy azok kapcsán a Szolgáltató mindennemű felelősséget kizár.

Megrendelő tudomásul veszem azt is, hogy a regenerálódási időn túl is a sminktetoválást védeni szükséges az UV hatástól 50SPF fényvédelemmel.

5./ Megrendelő kijelentem, hogy a megadott egészségügyi állapotomra vonatkozó információk a legjobb tudomásom szerint valósak.

Tudomásul veszem, hogy az eltitkolt, vagy hamisan, vagy hamisítottan megadott információkból adódó problémák, szövődmények kapcsán a Szolgáltató mindennemű felelősségét kizárja.

Megrendelő külön is kijelentem, hogy minden szükséges tájékoztatást megadtam beavatkozás elvégzéséhez, így különösen minden korábbi betegségemről, gyógykezelésemről, gyógyszer vagy gyógyhatású készítmény szedéséről, egészségkárosító kockázati tényezőiről tájékoztatást adtam.

Megrendelő kijelentem továbbá, hogy szintén teljes körű tájékoztatást adtam – saját betegség(eim)mel összefüggésben – mindarról, amely mások életét vagy testi épségét veszélyeztetheti, így különösen a fertőző betegségekről és a foglalkozás végzését kizáró megbetegedésekről és állapotokról.

6./ Megrendelő tudomásul veszem, hogy amennyiben ezen okirat aláírását megelőzően kapott tájékoztatások és feltételek eltérnek a jelen okirat aláírásával egyidejűleg kitöltött és átvett iratokban foglaltaktól, akkor a jogviszony és megrendelt kezelés tekintetében az aláírt iratok tartalma irányadó.

Teljes polgári és büntetőjogi felelőssége tudatomban Megrendelő kijelentem, hogy jelen megállapodást és mai napon aláírt, átvett egyéb iratokat, mint jól megfontolt akaratommal, az általam is lényegesnek tartott kérdéseket tartalmazóan; tévedés, megtévesztés és fenyegetés nélkül; miden kényszer, befolyástól mentesen; teljes szellemi és fizikai képességeik birtokában írtam alá és ilyen módon is vetem magam a Beavatkozás alá.

7./ Megrendelő kijelentem, hogy az ezen iraton megadott adataim valóságosak, a megadott elérhetőségeken elérhető vagyok. A megadott adatok Szolgáltató általi rögzítéséhez és tárolásához hozzájárulok, vállalom továbbá, hogy esetleges változás esetén az új adatokat a Szolgáltatóval elektronikusan közlöm. Amennyiben korábban megadott adatok, és az itt rögzítettek eltérőek lennének, akkor arra az esetre kijelentem, hogy jelenleg megadottak az érvényesek.

Tudomásul veszem hogy a Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a Megrendelő által megadott adatok valósak, illetőleg helytállóak. Amennyiben azonban az adatok részben vagy egészben nem valósak, illetve azokon a Megrendelő nem érhető el, vagy a későbbi adatokban bekövetkezett változás a Szolgáltató felé nem lett bejelentve, akkor az ezekből eredő károkért és jogkövetkezményekért a Szolgáltató mindennemű felelősségét kizárja.

Az adatok megadásával mint Megrendelő kijelentem, hogy azokkal saját magam, vagy felhatalmazásom alapján harmadik személy jogosult rendelkezni.

Megrendelő tudomásul veszem, hogy a Szolgáltató a regisztrált adatokkal történő esetleges visszaélések, jogosulatlan használatáért nem felel, azokért mindennemű felelősségét kizárja.

Megrendelő kijelentem, hogy 18 éves elmúltam, illetve amennyiben nem, a törvényes képviselőm hozzájárulásával végezhetik el rajtam a beavatkozást.

8./ A Szolgáltató a beavatkozás, ill. a jogviszony kapcsán tudomására jutott Megrendelő személyével és az egészségi állapotával kapcsolatos adatot, tényt bizalmasan kezeli.

A Szolgáltató a Megrendelő által megadott személyes és egyéb adatok kezelése során minden esetben az adatkezelésre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint jár el azzal, hogy az adatkezelés a beavatkozáshoz és jogviszonyhoz kötött.

9./A Szolgáltató jogosult a Megrendelő részére hírlevelet vagy egyéb információs- vagy reklám levelet továbbiakban Reklám anyag) küldeni, amennyiben a Megrendelő a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárul.

Megrendelő az önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult írásban visszavonni Szolgáltatónál. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a Megrendelő részére többé Reklám anyagot nem küld, továbbá törli a Megrendelő adatait a megfelelő listából.

10./ Amennyiben a megrendelt, formatervben rögzített és elvégzett beavatkozás között eltérés tapasztalható, Megrendelő tudomásul veszem, hogy azt a Beavatkozást követő legkorábban 14. naptári napon, legfeljebb 20. naptári napon belül írásban, fényképpel, indokolt és érthető és beazonosítható módon (időpont, elvégzett beavatkozás, megadott név, email cím, telefonszám, stb) vagy személyesen vagyok köteles jelezni Szolgáltató felé.

A beavatkozást követően, legkorábban 21. és legkésőbb a 30. naptári napon megrendelő köteles jelezni ez előző bekezdésben írt módon, ha a sminktetoválás színére vonatkozóan van észrevétele.

Megrendelő tudomásul veszem továbbá, hogy amennyiben ezen időpontokig a Szolgáltató felé jelzést nem teszek, akkor az elvégzett beavatkozás mindentekintetben a formatervvel és a Megrendelő elvárásaival egyezőnek minősül.

Az ügyfelek megkeresésére, panaszra a Szolgáltató 8 napon belül írásban reagál, szükség esetén szakvéleményét is tartalmazóan.

Szolgáltató szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik az MKB Általános Biztosító Zrt-nél (1133. Bp. Váci út 133.), mellyel kapcsolatos felelősség vállalás és a jogérvényesítésre a biztosító mindenkori vonatkozó üzletszabályzata az irányadó.

11./ Szolgáltató a beavatkozást valamennyi hatályos jogszabályt és szakmai előírást, protokollt betartva, szakszerűen végzi el.

12. Megrendelő tudomásul veszem, hogy a Szolgáltató jó hírnevének, becsületének megsértése polgári és büntetőjogi következményeket vonhat maga után, az elvégzett beavatkozás esetében esetleges utólagos panasz megfelelő rendezése a Szolgáltató és a Megrendelő közös célja. Tudomásul veszem, hogy a panasz kezelés ezen okiratban leírtak szerint, csak írásbeli úton, és korábbi Megrendelőt azonosító adatok megadásával lehetséges.

Megrendelő tudomásul veszem és egyben vállalom, hogy a Beavatkozás kapcsán bármiféle panasz esetén is, a jogsértésektől (jó hírnév sérelme, becsületsértés) írásban, illetve különösen az elektronikus felületeken (pl. Facebook, fórumok) tartózkodom, illetve a Szolgáltató ezzel kapcsolatos írásbeli felhívásainak haladéktalanul eleget teszek.

Továbbá már most feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárulok, hogy panaszom esetén, amennyiben a felhívásnak önként és határidőben nem teszek eleget, akkor az elektronikus nyilatkozatom kapcsán a Szolgáltató az adott felületen objektív véleményt, tiltakozást helyezzen el, anonim adatokkal, de konkrét panaszra reagálva, szükség esetén a megfelelő mértékig a beavatkozással kapcsolatos tényeket, információkat és készült fényképeket részben vagy egészben nyilvánosságra hozva.

A megrendelt és elvégzendő beavatkozást feltétlenül és visszavonhatatlanul saját felelősségemre, a leírt feltételekkel és eredményt befolyásoló tényezők ismeretében  megrendelem, az ár és egyéb díjak megfizetését és a jogviszonyból rám háruló kötelezettségek teljesítését vállalom.

Sminktetoválás 2023 minden lehetőség

letölthető E-book

Minden hasznos infoval, mielőtt döntést hozol